Maryam Akhondy
مریم آخوندی
کارهای هنری
کارهای هنری
پروژه بزرگ ‌ نوروز
در این شرایطی که ما ایرانیان خواسته یا ناخواسته دور از وطن خویش بسر می بریم ، در زندگی‌ روزمره غالبأ در موقعیتهأیی قرار میگیریم که لازم است خود و فرهنگ و آداب و رسوممان را به مردم کشور میزبان معرفی‌ کنیم و در مورد آنها توضیح دهیم.
هموطنی تعریف می کرد  که چگونه در یک روز اول سالایرانی درکشورمیزبانش  در محل کار خود به هنگام تحویل سال‌ بسیار غمگین  شده و از شدت اندوه و احساس غربت گریسته استو در جواب همکارانش که سبب گریه اش را پرسیده اند  گفته بود که هیچ چیز بد تر از این  نیست که روزهایجشن ملی‌ و تاریخیت را در غربت و خاموشیبه سر ببری. جائی‌ که هیچ کس جز تو آن را جشن نمیگیرد و تو نمیتوانی مثل آن همکار دیگرت همهٔ مراسم ملی‌ و رسمی ات را در میان خانواده و با همهٔ شهر ومردمش جشن بگیری.ٔ
چندی پیش یک همه پرسی بزرگی‌ انجام شد، که خواهانجمع آوری میلیونها امضا از هموطنان ما بود .تعداد این امضاها برای این مهم بود که دفتر جهانی یونسکو بپذیرد که نوروز یک رسم مهم ملی‌ ایرانیست و باید در جهان به رسمیت شناخته شود. با الهام از این همه پرسی اندیشه سازمان داادنپروژهبزرگ ‌ نوروز شکل گرفت.
این پروژه قصد دارد صدای ما را به گوش جهانیان برساند. در این پروژه ما صدها زن ایرانی‌ به مناسبت نوروزترانه های مربوط به نوروز و رسوم مربوط به آن  را در سالنهای بزرگ شهرهای مهم اروپا خواهیم خواند. همهٔ این ترانه‌ها به زبان  کشور محل اجرا ترجمه خواهد شد و از طریقرسانه‌های عمومی به گوش و چشم همگان خواهد رسید. ما زنان ایرانی‌ میخواهیم و میتوانیم با صدای خود و با حضور خود جدیت و اهمیت این رسم بزرگ ایرانی‌ را به مردم همهٔ دنیا نشان دهیم. ما می خواهیم توجه دنیا را به نوروز ایرانی جلب کنیم.و در واقع هر یک بیش ازفقظ یک امضأ باشیم!
طبیعیست که برای به انجام رساندن چنین فکری، نیاز به کار زیاد و امکانات فراوان خواهیم داشت. اما بیش از هر چیز حس همکاری و علاقه مشترک به فرهنگ و ملیت ماست که ما را به انجام چنین کاری تشویق و ترغیب خواهد کرد.
این پروژه متعلق به همهٔ ایرانیا ن است و هر ایرانی‌ میتواند این پروژه را از خود بداند و هر قدمی‌ که میتواند برای این کار بردارد.
چگونگی کار
همهٔ علاقمندانی که  برای همخوانی درگروه کرنامنویسی ‌ می کنند  به یک جلسهٔ آشنایی و معرفی‌ دعوت خواهند شد. سپس مریم اخوندی با یک برنامه ریزی قبلی‌ با این افراد در شهرهای خودشان  قطعات مورد نظر را تمرین و کار می‌کند.
پس از اینکه با گروههای کوچک در جاهای مختلف تمرینهای اولی انجام شد، چند تمرین عمومی با همهٔ همخوانان در یک محل مناسب به مدت یک آخر هفته به صورت فشرده انجام میشود. در این تمرین ها نوازندگان هم همراه خواهند بود.
امکانات ما
 تهیه و تنظیم کارهای موسیقی/ انتخاب فطعات /هماهنگی با نوازنده ها و آموزش و تمرین با همخوانان را من به عهده دارم و بخشی از آن هم انجام شده است . در اینجا به همه کسانی که می پرسند ما چه کاری می توانیم بکنیم می گویم:
ما را در برنامه ریزی این کار یاری دهید
ما را به اسپا نزرها معرفی کنید
در پخش و خبررسانی این ایده وکارهای تبلیغاتی کمک کنید
هزینه رفت و آمدها را به عهده بگیرید
در تهیه محل وامکانات لازم برای تمرینها ما را یاری دهید
و
با ما باشید
صدای ما زبان ماست!